DYREHOLD PÅ ROSENHOLM


Animalsk produktion har igennem tiden været en væsentlig del af gårdens virke og drift.

Der har i århundrede været produktion og opdræt af kvæg og mælkeproduktion. I 1978 blev der etablerede løsdriftstald til malkekøer, som i år 2000 blev omdannet til andre formål. Idag består den animalske produktion på gården udenlukkende af slagtekyllinger.


KYLLINGER


I 1998 blev der etableret 4000 kvm indendørs produktion af konventionelle slagtekyllinger i løsdrift, hvilket i dag udgør godset animalske produktion.


Kyllingeholdene kører i rotationer på 35 dage. I løbet af denne periode vokser kyllingerne fra at være daggamle til at nå slagtestørrelse og vægt. Efter slagtning vil de kunne findes i fryse- og kølediske, i forskellige udskæringer, i en lang række dagligvarerbutikker landet over. Andre anvendes til eksport.

Når de voksne kyllinger er afhæntet til slagtning følger en helt fast procedure for total rengøring, decinficering og klargøring af staldene, for at gøre plads til et nyt hold små nyklækkede kyllinger. I løber af hver produktion følges faste intervaller for test og prøver af miljøet i staldene samt kyllingernes trivsel, ligesom der er strænge krav for adgang til staldene. 


Forholdene i staldene monitoreres døgnet rundt og produktion af netop danske konventionelle kyllinger, hører til blandt verdens mest kontrollerede og dokumenterede fødevarer. Alt dette for at sikre dyrenes sundhed og trivsel. De danske konventionelle kyllinger er både en fødevare med en høj ernæringsmæssig værdi og en meget lav miljøpåvirkning. Kyllingehallerne er udstyret med varmevekslere/genindvinding, som supplerer opvarmningen af hallerne.